Prenájom vozidiel

Našim zmluvným partnerom ponúkame možnosť výhodného prenájmu vozidiel podľa ich požiadaviek a potrieb.
Všetky vozidlá sú riadne evidované na dopravnom inšpektoráte, vybavené povinnou výbavou, mechanickým zabezpečovacím zariadením a majú uzavreté povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Maximálna doba prenájmu jedného vozidla je 2 mesiace, t.j. 62 dní. Maximálny priebeh vozidla je stanovený na 12 000 kilometrov, v prípade prekročenia účtujeme poplatok 0,33€ (10 Sk) za kilometer.
Objednávanie vozidiel sa požaduje 2 pracovné dni vopred, písomnou objednávkou s uvedením požadovaného typu a modelu vozidla a požadovanej výbavy.

Bližšie informácie Vám poskytnú naši pracovníci.