ŠKODA a KIA Originálne dielce – Predaj a služby servisom

V rámci komplexnosti našich služieb sme sa zamerali aj na skupinu majiteľov automobilových parkov a neautorizované servisy, a to zriadením nového Predajného centra. Zavedením systému objednávania a dodávania originálnych dielcov, originálneho príslušenstva či servisných výkonov venujeme dostatočnú pozornosť aj týmto 2 dôležitým skupinám našich odberateľov.

Výhody nášho Predajného centra:
• ponuka kompletného sortimentu aj pre staršie vozidlá
• ponuka bezpečných výrobkov vďaka neustálej kontrole kvality
• rozvoz náhradných dielov rámci Holíča zdarma
• naše poradenstvo na profesionálnej úrovni a znalosť nutných predpisov výrobcu
• znalosť technických noviniek na automobiloch
• dodanie z „prvej ruky“ a väčšinou do 24 hodín
• odborná a ekologická likvidácia odpadov
• poskytnutie pomoci poškodeným automobilom pri automobilových nehodách
• cena